Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

EUROVISIÓN CON LETRAS EN GRIEGO CLÁSICOHelena Paparizou  My Number One (Eurovision 2005 Greece )

Σὺ γὰρ ὁ ἐραστὴς μου…ὁ κεκρυμμένος 
σὺ δὲ τὸ λαθραῖον πάθος καὶ οὐκ ἐστιν μοι τι ἕτερον
ἔα ἔα σὺ μὲν ἡδὺς…δύσκολος δ᾿οὕτω ἂν σ᾿εὔρω μὴ
ποθοῦντα με,χαλεπὸς σοι ἔσομαι.

You’re my lover, undercover
You’re my secret passion and I have no other
 You’re Delicious,So Capricious
If I find out you don’t want me I’ll be vicious

εἰπέ, ἐρῶ σοῦ… καὶ κτήσῃ με
ἀεὶ ὑπ᾿αγκάλας σοῦ…καὶ οὐκ ἐπιλήσομαι τούτου
εἰπέ, ποθῶ σε,ἐλθὲ καὶ κυσον με
εἰς οὐρανὸν με ἄγε καὶ οὐ μεταμελήσει
σοι τούτου.  

 Say you love me and you’ll have me
In your arms forever and I won’t forget it
Say you miss me Come and kiss me
Take me up to heaven and you won’t regret it.

Σὺ γὰρ ὁ εἰς , σὺ δὲ ὁ ἐμὸς πρῶτος                               
Τὸ μόνον χρυσίον ὃ ποτε κτήσωμαι.
Σὺ γὰρ ὁ εἰς, σὺ δὲ ὁ ἐμὸς πρῶτος
ἅπαντα σοι, ὅτι σὺ εἶ οὗ ἐγώ ἐρῶ.

You are the one, you’re my number one
The only treasure I’ll ever have.
You are the one, you’re my number one
Anything for you cause you’re the one I love.

Σὺ γὰρ ὁ ἐραστὴς μου…
ὁ κεκρυμμένος σὺ δὲ τὸ λαθραῖον
πάθος καὶ οὐκ ἐστιν μοι τι ἕτερον 

You’re my lover, undercover
You’re my secret passion and I have no other

Σὺ δ᾿ εἶ τὸ πῦρ…ἔα ἔα …
Καὶ ὁ πόθος ἐπειδὰν ἀμφιπίπτω
στόμασι, οἶσθα, ἄγεις με μετεωροτέραν.

You’re a fire and desire
When I kiss your lips, you know,
 you take me higher.

σὺ τὸ ἔθος…ἡ κατάγνωσις μου
σὺ μοι τὸ πάθος,ἡ παραμύθια,
ἡ σταύρωσις μήποτε καταλίπῃς
με καὶ πίστευέ μοι.

You’re addiction,my conviction
You’re my passion, my relief, my crucifixion
Never leave me
And believe me

Σὺ μὲν ὁ ἥλιος
ἐν τῇ ὀμβρηρη μου
ὥρα.μήποτε καταλίπῃς
με καὶ πίστευέ μοι.

You will be the sun into my raining season
Never leave me
And believe me

ἐν γὰρ τῷ κενω μου βίῳ
σὺ γε ἔσει ὁ μόνος λόγος.

In my empty life you’ll be the only reason

Σὺ γὰρ ὁ εἰς, σὺ δὲ ὁ ἐμὸς πρῶτος
Τὸ μόνον χρυσίον ὃ ποτε κτήσωμαι.
Σὺ γὰρ ὁ εἰς σὺ δὲ ὁ ἐμὸς πρῶτος
ἅπαντα σοι, ὅτι σὺ εἶ οὗ ἐγώ ἐρῶ.

You are the one, you’re my number one
The only treasure I’ll ever have.
You are the one, you’re my number one
Anything for you cause you’re the one I love.


ΑΛΚΑΙΟΣ/ ΩΠΑ 2010

                                                                       
ὦ, ὦ, ὦ, ὦ                                                GRIEGO CLÁSICO                       
εἶα,εἶα, εἶα, εἶα
ἐνέπρησα τὸ χθὲς, ἱώ, ἱώ 
νύχτας  παλαιᾶς,ἱώ ἰώ
θραUσματα δὲ αἱ ἀναμνήσεις
ἐγένοντο καυται.
Μνημαι καὶ φωναὶ ἱώ ἰώ
ἄδικοι εὐχαὶ,ἱώ, ἱώ
ἕλκη δ ἀφῆκα
ἐν γωνίᾳ χαινοντα.


Ωπα                                                                     GRIEGO MODERNO
Έκαψα το χθες,
 νύχτες μου παλιές,
θρύψαλα οι αναμνήσεις
έγιναν κι αυτές
Μνήμες και φωνές
άδικες ευχές
κι άφησα σε μια γωνία ανοιχτές πληγές

Ὀνείρατα Καὶ φάσματα
Βάλλω εἰς πυράν.
Δάκρυα θερμὰ ἱώ, ἱώ
Ψευδῆ δὲ πολλὰ,ἱώ, ἱώ
ὅμοια σκηνῇ ἀφώνῳ,
ἣν οὐκεθ᾿ὁρῶ.
Έκαψα το χθες νύχτες μου παλιές
όνειρα και εφιάλτες
ρίχνω στις φωτιές
Δάκρυα καυτά
ψέμματα πολλά
μοιάζουν σα βουβή ταινία
που δεν βλέπω πια
ὦ, ὦ, ὦ, ὦ
εἶα…
ἐμβαλλω τοίνυν πῦρ
ἐλελεῦ, ὅτῳ οὖν παλαιῷ
πάντα γὰρ μεταλλάξω,
εἶα, καὶ ἀναβοήσομαι,
εἶα,τὰ παλαιὰ δ᾿ἀμνηστούμενα
καὶ πάντα αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς.
Ωπα
Βάζω μια φωτιά
σ’όλα τα παλιά
όλα θα τ’αλλάξω
και θα το φωνάξω
περασμένα ξεχασμένα
 κι όλα απ’την αρχή ξανά ΒΙΣ

Καὶ ἐξ οὐδενὸς
ἀφορμὢ, ἂν καὶ σὺ μὴ βούλῃ
Δάκρυα θερμὰ, ἱώ, ἱώ
Ψευδῆ δὲ πολλὰ, ἱώ, ἱώ
ἀπετεισα τὸ ὀφειλόμενον
καὶ τὰ δανειζόμενα
πάντες δὲ βοήσωμεν, εἶα…


Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές,
κι από το μηδέν
αρχίζω όσο κι αν δε θες
Δάκρυα καυτά
ψέμματα πολλά
πλήρωσα όσο χρωστούσα
και τα δανεικά
Ωπα!
Βάζω μια φωτιά
σ’όλα τα παλιά
όλα θα τ’αλλάξω
και θα το φωνάξω
περασμένα ξεχασμένα κι όλα απ’την αρχή ξανά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου