Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα / Villancicos de Navidad 2016

En Grecia hay una costumbre similar a la de pedir el aguinaldo cantando villancicos. Los niños, en grupos de dos o más, van de casa en casa cantando los cálanda. Los pequeños llaman a la puerta y preguntan: "Να τα πούμε;" ("¿los decimos?"). 
Si la respuesta del dueño o la dueña de la casa es positiva, comienzan entonces a cantar las cálanda durante unos minutos, terminando con el deseo "Και του Χρόνου. Χρόνια Πολλά!" ("¡Y para el próximo año muchas felicidades!").
Antiguamente los dueños de la casa correspondían a los niños con dulces y pastelitos como melomakárona o curabiedes.Hoy, normalmente, se les entrega una pequeña cantidad de dinero.
Lοs cálanda se dicen, más bien se cantan, en las vísperas de las fiestas que constituyen el período de celebraciones conocido como  Dodekaímero: Navidad, San Basilio (Año Nuevo) y Luces (Epifanía),acompañando su canto con triángulos y, en ocasiones, también con guitarras, armónicas y acordeones. Para más información visitad este interesantísimo enlace:

Teofanía de Jesús

Teofanía significa manifestación, aparición o revelación de la divinidad. Deriva de la voz griega θεοφάνεια (theopháneia), palabra que se compone de θεός (theós), que significa Dios, y φαίνω (phainō), aparecer.Se conoce como teofanía la fiesta del 6 de enero en la Iglesia ortodoxa griega, también llamada epifanía en la Iglesia latina. Su nombre alude a la manifestación de la Santísima Trinidad en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma para anunciar a Cristo como su hijo muy amado, según aparece narrado en el Nuevo Testamento.


  

Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθετ’ η κυρά μας, η Παναγιά, 
όργανο βαστάει, κερί κρατεί
και τον Άη Γιάννη παρακαλεί
"Άη Γιάννη αφέντη και βαπτιστή, 
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί, 
Ν’ ανεβώ επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο"

Καλημέρα, καλημέρα, 
καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά...


Este año cantaremos el villancico de la Epifanía o Teofanía.  En Grecia, al 6 de enero se le conoce tradicionalmente como Phota (“luces”) y las costumbres giran en torno a la Gran Bendición de las Aguas: se arroja una cruz al agua y la gente trata de recuperarla para recibir buena suerte y bendiciones. El día anterior, los niños cantan villancicos de Epifanía, y el día siguiente, el 7 de enero, es la fiesta de Juan Bautista. Aquí tenéis varias versiones del villancico, una más marchosa, otra cantada por alumnos de un instituto español y la última por Mixalis Xatzigiannis, un famoso cantante griego.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου